Временно ограждане

Сравни Снимка Наименование Височина, [m] Дължина, [m] Растер, [mm] Профил, [mm] Цвят Покритие
on/off  Оградни мрежи за жилищни сгради и временно ограждане PANTANET LIGHT
0.80
1.00
1.20
1.50
25 101.6 х 76.2 Ф2.20
Зелен Зелен
PVC
on/off  Мобилни огради - Модел F2 за временно ограждане Модел "F2" 2.00 3.50 300 x 100 Ф40.0/27.0
Горещо поцинкован Горещо поцинкован
PES
on/off  Аксесоари за Мобилни Огради Аксесоари
on/off  Мобилна Ограда модел F3 Модел "F3" 2.00 3.50 300 x 100 Ф40.0/27.0
Горещо поцинкован Горещо поцинкован
PES
on/off  Мобилна Ограда Модел F1 Модел "F1" 1.20 3.50 300 x 100 Ф40.0/27.0
Горещо поцинкован Горещо поцинкован
PES
on/off  Мобилна Ограда Модел C1 Модел "C1" 1.20 3.50 300 Ф41.0/41.0
Горещо поцинкован Горещо поцинкован
PES
on/off  Мобилна Ограда Модел "C2" Модел "C2" 1.10 2.50 Ф16 Ф38.0/38.0
Горещо поцинкован Горещо поцинкован
PES
on/off  Мобилна Ограда Модел "C2 Medium" - за временно ограждане Модел "C2 Medium" 1.10 2.50 Ф13 Ф25.0/25.0
Горещо поцинкован Горещо поцинкован
PES
on/off  Мобилна Ограда модел "T2 Plastic" Модел "T2 Plastic" 1.10 2.00 ... ... PVC
on/off  Мобилна Ограда модел "Cyclosecure" Модел "CycloSecure" 1.10 3.00 Ф16 Ф38.0/38.0
Горещо поцинкован Горещо поцинкован
PES
on/off  Мобилна Ограда модел "B2" Модел "B2" 2.00 2.20 ... Ф41.0
on/off  Мобилни огради -  модел "C3 - Police Barrier" Модел "C3 - Police Barrier" 1.10 2.17 Ф20 Ф34.0
Горещо поцинкован Горещо поцинкован
PES
on/off  Мобилни оградни врати Мобилни врати
2.00
1.20
1.20 300 x 100 Ф40.0/27.0
Горещо поцинкован Горещо поцинкован
PES
on/off  Сигнални мрежи "GRIFON" "GRIFON"
1.00
1.20
50 ... ...
on/off  Сигнални мрежи "СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ" СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ
1.50
1.80
50 ... ...