Оградни мрежи

Сравни Снимка Наименование Височина, [m] Дължина, [m] Растер, [mm] Профил, [mm] Цвят Покритие
on/off  Оградни мрежи DEKORAN за ограждане на алеи и градинки DEKORAN
0.40
0.65
0.90
10.0
25.0
150 x 90 Ф2.40/3.00
Зелен Зелен
PVC
on/off  Оградни мрежи за жилищни сгради и временно ограждане PANTANET LIGHT
0.80
1.00
1.20
1.50
25 101.6 х 76.2 Ф2.20
Зелен Зелен
PVC
on/off  Оградни мрежи PANTANET ESSENTIAL за жилищни сгради PANTANET ESSENTIAL
0.61
0.81
1.02
1.22
1.52
1.83
2.03
10
25
101.6 х 50.8 Ф2.20/2.10
Зелен Зелен
PVC
on/off  Оградни мрежи PANTANET FAMILY за жилищни сгради и училища PANTANET FAMILY
0.61
0.81
1.02
1.22
1.52
1.83
2.03
25 101.6 х 50.8 Ф2.50
Зелен Зелен
Антрацит Антрацит
PVC
on/off  Оградни мрежи PANTANET PROTECT с универсално предназначение PANTANET PROTECT
1.02
1.22
1.52
1.83
2.03
25 50.8 х 50.8 Ф2.50/2.20
Зелен Зелен
PVC
on/off  Оградни мрежи FORTINET MEDIUM с универсално предназначение FORTINET MEDIUM
1.02
1.22
1.50
1.80
2.01
2.51
25 50.8 х 50.8 Ф2.95
Зелен Зелен
PVC
on/off  Оградни мрежи FORTINET SUPER - с висока степен на сигурност FORTINET SUPER
2.01
2.51
25 50.8 х 50.8 Ф 3.5
Зелен Зелен
PVC
on/off  RESITOR RESITOR
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.50
25 50 х 50 или 60 х 60 Ф2.80 / Ф3.10 mm
Зелен Зелен
PVC
on/off  Оградни мрежи PLASITOR - за ограждане на спортни терени PLASITOR
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.50
25
12.5
50 х 50 Ф2.70 / Ф3.00 / Ф3.70
Зелен Зелен
PVC
on/off  Оградни мрежи RESITOR / PLASITOR TENNIS за тенис кортове RESITOR / PLASITOR TENNIS
3.00
4.00
18 45 х 45 Ф 2.7 или Ф3.5
Зелен Зелен
PVC
on/off  Плетени спортни мрежи Плетени спортни мрежи
6.0
по поръчка
по поръчка 120x120 Ф 3.0 mm
Зелен Зелен
Черен Черен
on/off  Оградни мрежи URSUS за селското стопанство; инфраструктура и транспорт URSUS
0.60
0.80
0.95
1.00
1.20
1.45
1.50
1.60
1.80
2.00
50
100
различни различни
Горещо поцинкован Горещо поцинкован
PES
on/off  Оградни мрежи HEXANET GA с универсално предназначение HEXANET GA
0.50
0.75
1.00
1.20
1.50
2.00
50
25
10
5
3
различни различни
Горещо поцинкован Горещо поцинкован
PES
on/off  Оградни мрежи CASANET GA с универсално предназначение Casanet GA
0.51
0.61
1.02
1.22
1.50
2.00
25
10
5
различни различни
Горещо поцинкован Горещо поцинкован
PES
on/off  Оградни мрежи HEXANET PVC за жилищни сгради и селско стопанство HEXANET PVC
0.50
0.75
1.00
25
10
различни Ф 1.0
Зелен Зелен
PVC
on/off  Оградни мрежи CASANET PVC за жилищни сгради и селско стопанство CASANET PVC
0.50
1.00
1.50
25
10
5
различни различни
Зелен Зелен
PVC