Оградни пана

Сравни Снимка Наименование Височина, [m] Дължина, [m] Растер, [mm] Профил, [mm] Цвят Покритие
on/off  Оградни пана BEKAFOR CLASSIC за жилищни сгради, училища и детски площадки BEKAFOR CLASSIC
0.78
0.98
1.18
2.00 100 x 50 Ф4.5/4.0
Зелен Зелен
Бял Бял
Антрацит Антрацит
PES
on/off  Оградни пана BEKAFOR ESSENTIAL за жилищни сгради BEKAFOR ESSENTIAL
0.63
1.03
1.23
1.53
1.73
1.93
2.00 200 x 50 Ф 5.0/4.0
Зелен Зелен
PVC
on/off  Оградни пана - NYLOFOR 3D LIGHT II NYLOFOR 3D LIGHT II
1.03
1.23
1.53
1.73
2.03
2.50 200 x 50 Ф 4/4
Зелен Зелен
Горещо поцинкован Горещо поцинкован
Антрацит Антрацит
PES
PES
on/off  Оградни пана - NYLOFOR 3D Pro за жилищни сгради и индустриални ограждения NYLOFOR 3D PRO
1.03
1.23
1.53
1.73
1.93
2.03
2.43
2.50 200 x 50 Ф 5.0
Зелен Зелен
Бял Бял
Сив Сив
PVC
on/off  Оградни пана NYLOFOR 3D PRO XL за жилищни сгради и индустриални ограждения NYLOFOR 3D PRO XL
1.23
1.53
1.73
2.03
2.43
3.00 200 x 50 Ф 5.0
Зелен Зелен
Бял Бял
PVC
on/off  Оградни пана NYLOFOR 3D за жилищни сгради, индустриални ограждения, училища NYLOFOR 3D
0.63
1.03
1.23
1.53
1.73
1.93
2.03
2.43
2.50 200 x 50 Ф 5.0
Зелен Зелен
Бял Бял
Сив Сив
PES
on/off  Оградни пана NYLOFOR 3D HD GALVA - подходящи за училища NYLOFOR 3D Hot Dip GALVA
1.03
1.23
1.53
1.73
2.03
2.50 200 x 50 Ф 5.0
Горещо поцинкован Горещо поцинкован
PES
on/off  Оградни пана - NYLOFOR 3D Super за жилищни сгради, индустриални ограждения NYLOFOR 3D SUPER
1.63
2.03
2.43
3.03
4.03
2.50 200 x 50 Ф8.0/5.0
Зелен Зелен
PES
on/off  Оградни пана NYLOFOR 2D за жилищни сгради и индустриални ограждения NYLOFOR 2D
1.03
1.23
1.43
1.63
1.83
2.03
2.43
2.50 200 x 50 2xФ6.0 + Ф5.0
Зелен Зелен
Бял Бял
Горещо поцинкован Горещо поцинкован
PES
on/off  Детайл на паното - NYLOFOR 2D Super NYLOFOR 2D Super
1.03
1.23
1.43
1.63
1.83
2.03
2.43
2.50 200 x 50 2xФ8.0 + Ф6.0
Зелен Зелен
Бял Бял
PES
on/off  Оградни пана NYLOFOR F за жилищни сгради, училища NYLOFOR F
0.63
1.03
1.23
1.43
1.63
1.83
2.03
2.50 200 x 50 15x6.0 + Ф5.0
Зелен Зелен
Бял Бял
PES
on/off  Оградни пана NYLOFOR F City за индустриални ограждения, туризъм Nylofor F CITY
0.63
1.03
1.23
1.43
1.63
1.83
2.03
2.50 200 x 50 15x6.0 + Ф5.0
Зелен Зелен
Бял Бял
PES
on/off  Оградни пана BEKASPORT за спортни обекти BEKASPORT
3.10
4.10
5.17
6.17
2.50 200x50 200x100 2xФ8.0 + Ф6.0
Зелен Зелен
PES
on/off  Оградни пана - ZENTURO за жилищни сгради, индустриални ограждения ZENTURO
0.65
0.95
1.25
1.55
1.70
2.00
2.00 100x100 100x50 50x50 Ф5.0/4.15
Антрацит Антрацит
PES
on/off  Оградни пана DECOFOR за жилищни сгради и училища DECOFOR
0.88
1.08
1.28
1.48
2.00 200 x 65 Ф8.0/6.0
Зелен Зелен
Бял Бял
Черен Черен
PES
on/off  Оградни пана BAROFOR за жилищни сгради и индустриални ограждения BAROFOR
1.50
1.20
1.80
2.00
2.40
2.52 110 60 x 60 x 2.0
Зелен Зелен
Горещо поцинкован Горещо поцинкован
PES
PES
on/off  Оградни пана SECURIFOR за обекти с висока степен на сигурност SECURIFOR
2.00
2.40
3.00
3.65
4.00
4.70
5.30
6.00
2.52 12.7 x 76.2 Ф4.0
Зелен Зелен
PES
on/off  Оградни пана SECURIFOR 3D за индустриални ограждения SECURIFOR 3D
2.00
2.40
3.00
2.52 12.7 x 76.2 Ф4.0
Зелен Зелен
PES