ПАРТНЬОРИ

Партньори

СЕРТИФИКАТИ

Периферна ограда и спортни площадки на частно училище Britanica Park School

РОСИМА ЕООД успешно завърши доставката и инсталацията на периферна оградна система Nylofor 3D Lihgt II на стълбове Bekafix на първото частно парк-училище Britanica в кв. Драгалевци.

Бяха изградени и предадени в срок огражденията на спортните площадки в обекта, изпълнени с оригиналната система Bekasport на Betafence.