ПАРТНЬОРИ

Партньори

СЕРТИФИКАТИ

TROAX е вече в България

TROAX – световният лидер в областта на професионалните системи за вътрешно преграждане, обезопасяване на машини и роботи и контрол на достъпа е вече в България

Със започването на новата 2020 година полагаме началото на съвместното си сътрудничесто с шведската компания TROAX (https://www.troax.com/bg/en).

РОСИМА ЕООД стана официален представител за България на TROAX - фирма с повече от 60 годишен опит в производството и интегрирането на предпазни огради за индустрията, складовата и строителна сфера, с цел безопасност и обособяване на отделни зони в по-големи производствени пространства.

Making your world safe /Правим вашия свят безопасен/ - това е мото и водеща концепция на фирмата. За целта непрекъснато се разработват иновативни решения за безопасност, които да защитават хората, тяхната собственост и производствените процеси. Предлаганите продукти са с най-високо качество, сертифицирани и в съответствие с европейски директиви за безопасност.

В TROAX  се спазват най-съвременните изисквания за намаляване на въздействието върху околната среда – компанията е сертифицирана по стандарта за управление на околната среда ISO 14001 и за управление на качеството ISO 9001.

Относно безопасността при работа с машини – артикулите отговарят на стандарти ISO 13854, ISO 13855, ISO 13857 за определяне на минимални разстояния за избягване на увреждане и контузии на части от човешкото тяло. Предлаганите системи  осигуряват както физическото обезопасяване на обектите, така и различни нива на контрол на достъпa.

Широката продуктова гама дава възможност за намиране на най-доброто решение за всяко клиентско запитване. Чрез използвания от TROAX специализиран софтуер, клиентският проект се завършва до най-малкия детайл – оптимално техническо решение, 3D визуализации и количествени сметки.

Според предназначението си, продуктите сa групирани в три основни направления:

1. Обезопасяване на машини и производствени процеси – Machine Guarding /MG/

  

2. Обезопасяване и разделяне на складови пространства и съоръжения – Warehouse Partitioning /WP/, вкл.защита на центрове за данни

 

 

3. Обезопасяване и разделяне на пространства в строителната сфера /гаражи, сутерени/ - Property Protection /PP/