ПАРТНЬОРИ

Партньори

СЕРТИФИКАТИ

Презентация на Тillmann & Schroyen GmbH & Co.KG в РОСИМА

В началото на март посрещнахме в офиса на РОСИМА немския производител Тillmann & Schroyen GmbH

T&K.A е специализиран в проектирането и изработката на оградни системи с висока степен на сигурност, предназначени за използване при периметровата охрана на важни обекти от стратегическа и критична инфраструктура.  Представителят на немската компания г-н Jurgen Schroyen презентира най-новите разработки в областта на high security-оградните системи с примери от изпълнени в Германия различни обекти – електроцентрали, летища, газохранилища, соларни и логистични паркове, подстанции и др.под.

Присъстваха и гости – външни специалисти-проектанти, представители на инвеститори и строители, които проявиха голям интерес към изложената информация и мострените материали.

За РОСИМА беше удоволствие да бъде домакин на такава полезна и приятна среща и с радост ще провеждаме още подобни и в бъдеще.