ПАРТНЬОРИ

Партньори

СЕРТИФИКАТИ

Презентация в УАСГ на тема "Огради – най-важното при проектирането накратко”

В края на ноември РОСИМА беше гост на Архитектурния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Лекционната зала 228 на УАСГ посрещна желаещите студенти и практикуващи проектанти, дошли да видят презентацията на тема "Проектиране и изграждане на огради и оградни системи – най-важното накратко”, изнесена от експертите на РОСИМА.

Лекцията започна с кратка презентативна част, след което премина в дискусия, като аудиторията прояви огромен интерес към изложената проблематика и показаните материали.

    

РОСИМА благодари на домакините от Архитектурния факултет на УАСГ и специално на Декана проф.д-р арх. О. Давчев и доц. д-р арх. П. Савов, Зам.-декан по учебната дейност, за любезното посрещане и предоставената възможност да споделим знанията и опита си в сферата на оградите и оградните системи.