ПАРТНЬОРИ

Партньори

СЕРТИФИКАТИ

Съвети при избор на ограда

Какво да знаем когато избираме ограда? 

- На първо място трябва да сме наясно какво е най-важно за бъдещата ни ограда - здравина, сигурност, дълготрайност, визия или цена

- Да определим какъв ще е характерът на оградата - временен или постоянен

- Да определим стила на оградата - по-традиционен и класически, по-индустриален и изчистен, но най-вече да преценим дали ще хармонира с прилежащите сгради и средата наоколо. Като правило оградата следва да продължи цялостната идея за дворното място

- Да изберем какви да са материалите, от които да е произведена оградата - метал, дърво, композитни материали и др.

- Да изберем вида и модела на оградата - ажурна от оградни мрежи (електрозаварени или плетени) или оградни пана (равнинни 2D или триизмерни 3D), плътна или полуплътна, с висока степен на сигурност, с електрозащита и др.

- Да преценим ще можем ли да поддържаме оградата по време на експлоатацията ѝ и, ако се налага поддръжка, в какво ще се изразява тя и колко често трябва да се прави

- Да разберем от производителя или търговеца дали компонентите на оградната система имат антикорозионно покритие, какъв вид е и каква е дълготрайността му

- Да разберем има ли гаранция, за кои компоненти на оградната система се отнася, какво покрива и какъв е гаранционният период

- Да решим дали оградата ще се монтира върху бетонов цокъл (фундамент), изпълнен по границата на имота, и ако "ДА" с какви размери (ширина, височина) следва да е този цокъл

- Да определим общата височина на оградата над терена

- Да се съобразим с денивелацията на терена по линията на оградата

- Ако оградата е все още на етап проектиране, добре е да решим какви ще са стълбовете и какво трябва да е разстоянието между тях

- Да изясним как ще се монтират стълбовете - чрез замонолитване в единични фундаменти или чрез анкериране с планки в съществуващ фундамент/цокъл

- Да помислим какви ще са фиксаторите, с които се осъществява връзката стълб-пано/пано-пано, от какъв материал да са, дали ще могат да се демонтират или счупят лесно 

- А на финала можете да помислите и дали ще поставяте върху оградата допълнителни покривала, озеленяване и декорации