ПАРТНЬОРИ

Партньори

СЕРТИФИКАТИ

Европейска програма за подобряване на работната среда със 100 млн лв бюджет

По линия на Министерството на иновациите и растежа (МИР) и  Програмата за развитие на човешките ресурси през месец март 2023 г. стартира мярката „Адаптирана работна среда (здравословни и безопасни условия на труд)“ с бюджет от 100 млн. лв.

Дейностите по мярката включват разнообразни мероприятия, в.т.ч.и осигуряване на колективни предпазни средства, както и ремонт и оборудване на места за спорт, отдих, хранене и почивка в производствените предприятия.

РОСИМА е на разположение на своите клиенти, които искат да се възползват от възможностите на европейските програми, като надежден партньор, осигуряващ технологични и модерни обезопасителни системи за всякаква производствена среда или рекреационна инфраструктура в рамките на индустриалните обекти. 

Ако целите повишаване на мотивацията и ефективността на служителите си чрез подобряване на работната среда, актуалната европейска програма е чудесна възможност да обособите спортна площадка или зона за отдих.

Ако в предприятието си имате машини, роботи, поточни линии и други автоматизирани процеси, системата Machine Guarding на TROAX е най-подходящото решение.

Ако сте собственик на склад, логистична сграда или предлагате услуги по съхранение, товаро-разтоварни дейности и складова обработка на стоки,  можете да обезопасите средата и собствеността си, както и да защитите персонала си, като инсталирате системата WAREHOUSE PARTITIONING на TROAX.

Ако се занимавате със строителство, нормативите ви задължават да обезопасите обектите си по време на изпълнението. Системата EDGE PROTECTION е инвентарно строително оборудване за многократна употреба, с което лесно и бързо можете да го направите.  

Повече за програмата „Адаптирана работна среда” можете да прочете като последвате линковете:

Адаптирана работна среда - резюме
Колективни защитни средства

Подходящи и допустими по Програмата решения, предлагани от РОСИМА: