ПАРТНЬОРИ

Партньори

СЕРТИФИКАТИ

TROAX е вече в България! Специализирани ограждения за машини, складове, сървърни помещения и гаражи

TROAX – световният лидер в областта на професионалните системи за вътрешно преграждане, обезопасяване на машини и роботи и контрол на достъпа е вече в България

  

Росима ЕООД стана вносител и официален представител за България на шведската компания TROAX. 
Повече от 60 години TROAX Sweden (https://www.troax.com/bg/en) произвежда системи за вътрешни преграждения на складове и производствени халета, сървърни зали, подземни паркинги, гаражи, мецанини, защитни ограждения около машини и автоматизирани поточни линии и др. Днес те са лидер на пазара и техните продукти многат да бъдат намерени в цял свят.   
 
Making your world safe /Правим вашия свят безопасен/ - това е мото и водеща концепция на фирмата. За целта непрекъснато се разработват иновативни решения за безопасност, които да защитават хората, тяхната собственост и производствените процеси. Предлаганите продукти са с най-високо качество, сертифицирани и в съответствие с европейски директиви за безопасност.

В TROAX  се спазват най-съвременните изисквания за намаляване на въздействието върху околната среда – компанията е сертифицирана по стандарта за управление на околната среда ISO 14001 и за управление на качеството ISO 9001.

Относно безопасността при работа с машини – артикулите отговарят на стандарти ISO 13854, ISO 13855, ISO 13857 за определяне на минимални разстояния за избягване на увреждане и контузии на части от човешкото тяло. Предлаганите системи  осигуряват както физическото обезопасяване на обектите, така и различни нива на контрол на достъпa.

Широката продуктова гама дава възможност за намиране на най-доброто решение за всяко клиентско запитване. Чрез използвания от TROAX специализиран софтуер, клиентският проект се завършва до най-малкия детайл – оптимално техническо решение, 3D визуализации и количествени сметки.

 

Според приложението си продуктите сa групирани в три основни направления:
 
1. Обезопасяване на машини и производствени процеси – Machine Guarding /MG/
Предлагаме цялостни решения за защита на вашия персонал и производствени процеси. С нашите продукти вашето производство става по-безопасно и по-ефективно. С правилно избраните панели и стълбове, комбинирани с широк спектър от фиксиращи елементи, вие създадавате гъвкави и уникални решения, които да отговарят на вашите специфични нужди и осигуряват максимална безопасност на персонала и производството. Стандартните височини на защитните панели и стълбове са разработени в съответствие на изискванията за безопасни разстояния, посочени в ISO 13857.
 
 

2. Обезопасяване и разделяне на складови пространства и съоръжения – Warehouse Partitioning /WP/, вкл.защита на центрове за данни
Предлагаме различни панели, подходящи за логистични обекти, които лесно се комбинират, за да отговорят изцяло на вашите складови потребности. 

  
 
   
 
3. Обезопасяване и разделяне на пространства в строителната сфера /гаражи, сутерени/ - Property Protection /PP/
Оригинално решение за обособяване на индивидуални гаражни клетки в подземни паркинги, оформяне на самостоятелни мазета, ограждане на климатична, вентилационна и друга техника и др. Предимствата от използването на панели вместо стени са много – обща вентилация, обща пожароизвестителна система, намаляване на строителните разходи, подобряване общата осветеност, намалени разходи за видеонаблюдение и охрана, елиминиране на плесени. Чрез широка гама от панелни системи и различни нива на защита и контрол на достъпа ние създаваме решение, което отговаря на вашите нужди, изискванията за безопасност и защита на вашата собственост. 
  
 

Росима ЕООД вече може да се похвали с оборудването на няколко български фирми, осигурили безопасност, сигурност и ефективен контрол на достъпа в работната си среда. Сред тях са Alcomet Bulgaria, Equinix, Aurubis, Complex Galleria, Gotmar, Stamh и др.