Височина [m] Дължина [m] Растер [mm] Диаметър [mm] Цвят / Покритие
Обезопасяване на складове - защитни системи срещу падащи предмети ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА СКЛАДОВЕ
 • 1.10
 • 2.20
 • 0.70
 • 1.20
 • 1.50
25 х 25 / 50 х 50 / 100 х 50 Ø2.50 Сив Сив, Други цветове по запитване
Преграждения за разделяне на складове РАЗДЕЛЯНЕ НА СКЛАДОВЕ
 • 0.80
 • 2.00
 • 0.20
 • 0.30
 • 0.50
 • 0.70
 • 0.80
 • 1.00
 • 1.20
 • 1.50
25 х 25 / 50 х 50 Ø2.50 Сив Сив, Други цветове по запитване
Machine Guarding - обезопасяване на машини и роботи ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА МАШИНИ И РОБОТИ
 • 1.40
 • 2.05
 • 2.20
 • 0.20
 • 0.30
 • 0.50
 • 0.70
 • 0.80
 • 1.00
 • 1.20
 • 1.50
20 х 100 Ø3.0 Сив Сив, Черен Черен, Други цветове по запитване
Оградни мрежи FORTINET PROTECT за жилищни и производствени сгради FORTINET PROTECT
 • 1.02
 • 1.22
 • 1.50
 • 1.80
 • 2.01
 • 2.51
 • 25
50.8 x 50.8 Ø2.50 / 3.00 Зелен Зелен, PVC
Оградни мрежи PANTANET FAMILY за детски площадки, училища, индустриални и производствени сгради PANTANET FAMILY
 • 0.61
 • 0.81
 • 1.02
 • 1.22
 • 1.52
 • 1.83
 • 2.03
 • 25
101.6 х 50.8 Ø2.50 Зелен Зелен, Антрацит Антрацит, PVC
Плетена оградни мрежи PLASITOR - за ограждане на спортни терени PLASITOR
 • 1.00
 • 1.25
 • 1.50
 • 1.75 / 1.80
 • 2.00
 • 2.50
 • 25
50 х 50 Ø2.70 / Ø3.00 / Ø3.70 Зелен Зелен, PVC
Оградни пана NYLOFOR 2D за индустриални ограждения NYLOFOR 2D
 • 1.03
 • 1.23
 • 1.43
 • 1.63
 • 1.83
 • 2.03
 • 2.43
 • 2.50
200 x 50 2хØ6.0 / Ø5.0 Зелен Зелен, Горещо поцинкован Горещо поцинкован, Антрацит Антрацит, PES, Други цветове по запитване
Оградни пана NYLOFOR 2D Super за индустриални ограждения, спортни обекти NYLOFOR 2D Super
 • 1.03
 • 1.23
 • 1.43
 • 1.63
 • 1.83
 • 2.03
 • 2.43
 • 2.50
200 x 50 2хØ8.0 / Ø6.0 Зелен Зелен, Горещо поцинкован Горещо поцинкован, Антрацит Антрацит, Черен Черен, PES, Други цветове по запитване
Оградни врати NYLOFOR 2D/2D Super NYLOFOR 2D / NYLOFOR 2D Super
 • 1.03
 • 1.23
 • 1.43
 • 1.63
 • 1.83
 • 2.03
 • 2.43
 • 1.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 5.00
 • 6.00
 • 8.00
 • 10.00
200 x 50 mm ... Зелен Зелен, Бял Бял, Горещо поцинкован Горещо поцинкован, Черен Черен, PES, PES
Оградни пана NYLOFOR F за жилищни сгради, училища NYLOFOR F
 • 0.63
 • 1.03
 • 1.23
 • 1.43
 • 1.63
 • 1.83
 • 2.03
 • 2.23
 • 2.43
 • 2.50
200 x 50 15x6.0 / Ø5.0 Зелен Зелен, Антрацит Антрацит, PES, Други цветове по запитване
Оградни пана NYLOFOR 3D HD GALVA за индустриални обекти NYLOFOR 3D Hot Dip Galvanized
 • 0.63
 • 1.03
 • 1.23
 • 1.53
 • 1.73
 • 2.03
 • 2.50
200 x 50 Ø5 Горещо поцинкован Горещо поцинкован, PES
Оградни пана NYLOFOR 3D LIGHT ZNAL NYLOFOR 3D LIGHT ZINCALU
 • 1.23
 • 1.53
 • 1.73
 • 2.03
 • 2.50
200 х 50 mm Ø4 mm Горещо поцинкован Горещо поцинкован, ZINC ALU
Оградни пана - NYLOFOR 3D LIGHT II NYLOFOR 3D LIGHT II
 • 1.03
 • 1.23
 • 1.53
 • 1.73
 • 2.03
 • 2.50
200 x 50 Ø4.0 Зелен Зелен, Антрацит Антрацит, Черен Черен, PES, Други цветове по запитване
Оградни пана NYLOFOR 3D за жилищни сгради, индустриални ограждения, училища NYLOFOR 3D
 • 0.63
 • 1.03
 • 1.23
 • 1.53
 • 1.73
 • 1.93
 • 2.03
 • 2.43
 • 2.50
200 x 50 Ø5.0 Зелен Зелен, Бял Бял, Сив Сив, PES, Други цветове по запитване
Оградни врати NYLOFOR 3D NYLOFOR 3D
 • 1.03
 • 1.23
 • 1.53
 • 1.73
 • 2.03
 • 2.43
 • 1.0/1.20/1.50
 • 2.0/2.50
 • 3.00
 • 6.00
 • 4.0/4.50
 • 7.00
 • 5.00
 • 8.00
 • 9.00
 • 10.00
200 x 50 ... Зелен Зелен, Бял Бял, Горещо поцинкован Горещо поцинкован, Черен Черен, PES, PES
Оградни пана NYLOFOR 3D PRO за жилищни и индустриални обекти NYLOFOR 3D PRO
 • 1.03
 • 1.23
 • 1.53
 • 1.73
 • 1.93
 • 2.03
 • 2.43
 • 2.50
200 x 50 Ø5.0 Зелен Зелен, Бял Бял, Антрацит Антрацит, PVC
Оградни пана NYLOFOR 3D PRO XL за жилищни сгради и индустриални ограждения NYLOFOR 3D PRO XL
 • 1.23
 • 1.53
 • 1.73
 • 1.93
 • 2.03
 • 2.43
 • 3.00
200 x 50 Ø5.0 Зелен Зелен, Черен Черен, PVC
Оградни пана NYLOFOR 3D Super за индустриални ограждения NYLOFOR 3D SUPER
 • 1.03
 • 1.63
 • 2.03
 • 2.43
 • 3.03
 • 4.03
 • 2.50
200 x 50 Ø8.0 / Ø5.0 Зелен Зелен, PES, Други цветове по запитване
Оградни пана BAROFOR за жилищни сгради и индустриални ограждения BAROFOR
 • 1.00
 • 1.20
 • 1.50
 • 1.80
 • 2.00
 • 2.40
 • 2.52
Н х 110 59.5 x 40 x 2.0 Зелен Зелен, Бял Бял, Черен Черен, PES, Други цветове по запитване
Оградни пана SECURIFOR за обекти с висока степен на сигурност SECURIFOR
 • 2.00
 • 2.40
 • 3.00
 • 3.65
 • 4.00
 • 6.00
 • 2.52
12.7 x 76.2 Ø4.0 Зелен Зелен, Антрацит Антрацит, PES, ZINC ALU, Други цветове по запитване
Оградни пана SECURIFOR 2D за обекти с висока степен на сигурност SECURIFOR 2D
 • 2.00
 • 2.40
 • 3.00
 • 2.52
12.7 x 76.2 Ø4.0 / 6.00 Зелен Зелен, PES, Други цветове по запитване
Оградни пана SECURIFOR 3D за ограждения с висока степен на сигурност SECURIFOR 3D
 • 2.00
 • 2.40
 • 3.00
 • 2.52
12.7 x 76.2 Ø4.0 Зелен Зелен, PES, Други цветове по запитване
Оградни пана SECURIFOR 4D за обекти с висока степен на сигурност SECURIFOR 4D
 • 2.00
 • 2.40
 • 3.00
 • 2.52 и 2.75
12.7 x 76.2 Ø4.0 Зелен Зелен, PES, Други цветове по запитване
Оградни пана ZENTURO за жилищни сгради и ваканционни комплекси ZENTURO
 • 0.65
 • 0.95
 • 1.25
 • 1.55
 • 1.70
 • 2.00
 • 2.00
100x100 / 100x50 / 50x50 Ø5.0 / Ø4.15 Антрацит Антрацит, PES
Габионна ограда ZENTURO ГАБИОННИ ОГРАДИ ZENTURO
 • 0.655
 • 0.955
 • 1.255
 • 1.555
 • 1.705
 • 2.005
 • 2.005
50 x 50 / 100 x 50 / 100 x 100 Ø5.0 / Ø4.15 Антрацит Антрацит, PES
Оградни стълбове BEKAROUND BEKAROUND
 • 1.50
 • 1.75
 • 2.10/2.20
 • 2.40/2.50
 • 2.60/2.70
 • 3.10/3.25
 • 3.50/3.75
 • 4.75
 • 6.00
Ø38 / Ø48 / Ø60 Зелен Зелен, Черен Черен, PES
Оградни стълбове BEKACLIP BEKACLIP
 • 1.10
 • 1.30
 • 1.50
 • 1.70
 • 2.00
 • 2.30
 • 2.50
 • 2.70
 • 3.00
 • 3.50
... Ø48 / Ø60 Зелен Зелен, Бял Бял, Антрацит Антрацит, PES, Други цветове по запитване
Оградни стълбове BEKAFIX BEKAFIX
 • 1.075
 • 1.475
 • 1.575
 • 1.675
 • 1.975
 • 2.175
 • 2.475
 • 2.575
 • 3.175
70 x 44 Зелен Зелен, Горещо поцинкован Горещо поцинкован, Антрацит Антрацит, PES, PES, Други цветове по запитване
Оградни стълбове BEKAFIX SUPER BEKAFIX SUPER
 • 2.60
 • 3.20
 • 3.80
 • 4.30
 • 4.80
100 x 54 Зелен Зелен, Антрацит Антрацит, PES, Други цветове по запитване
Оградни врати ROBUSTA ROBUSTA
 • 1.03
 • 1.23
 • 1.53
 • 1.73
 • 2.03
 • 2.43
 • 1.0/1.20/1.50
 • 2.0/2.40/2.50
 • 3.0/3.50
 • 4.0/4.50
 • 5.00
 • 6.00
 • 8.00
 • 9.00
 • 10.00
Н х 110 25 х 25 Зелен Зелен, Бял Бял, Горещо поцинкован Горещо поцинкован, Антрацит Антрацит, PES
Оградни врати БЕЗ долна релса ROBUSTA SC ROBUSTA SC
 • 1.00
 • 1.20
 • 1.50
 • 1.70
 • 2.00
 • 2.40
 • 3.00
 • 4.00
 • 5.00
 • 6.00
 • 7.00
 • 8.00
 • 9.00
 • 10.00
 • 11.00
 • 12.00
H x 110 ... Зелен Зелен, Бял Бял, Сив Сив, Антрацит Антрацит, Черен Черен, PES, Други цветове по запитване
Оградни врати на долна релса ROBUSTA ROBUSTA SR
 • 1.20
 • 1.50
 • 1.70
 • 2.00
 • 2.40
 • 3.00
 • 4.00
 • 5.00
 • 6.00
 • 7.00
 • 8.00
 • 9.00
 • 10.00 / 11.00
 • 12.00 / 13.00
 • 14.00
H x 110 ... Зелен Зелен, Бял Бял, Сив Сив, Антрацит Антрацит, Черен Черен, PES, Други цветове по запитване
Оградни врати БЕЗ долна релса BEKAMATIC BEKAMATIC
 • 1.00
 • 1.20
 • 1.50
 • 1.70
 • 2.00
 • 2.40
 • 3.00
 • 4.00
 • 5.00
 • 6.00
 • 7.00
 • 8.00
 • 9.00
 • 10.00
 • 11.00
 • 12.00
H x 110 Зелен Зелен, Бял Бял, Сив Сив, Антрацит Антрацит, Черен Черен, PES
Сгъваема врата FALDIVIA Сгъваеми врати FALDIVIA
 • 2.00
 • 2.40
 • 3.00*
 • 4.00
 • 5.00
 • 6.00
 • 7.00
 • 8.00
 • 9.00
 • 10.00
Н х 100 Зелен Зелен, Бял Бял, Сив Сив, Антрацит Антрацит, Черен Черен, PES
Електрически насрещник Modulec Електрически насрещници MODULEC
 • -
 • -
- - Зелен Зелен, Сив Сив, Черен Черен

ПАРТНЬОРИ

Партньори

СЕРТИФИКАТИ