Височина [m] Дължина [m] Растер [mm] Диаметър [mm] Цвят / Покритие
Machine Guarding - обезопасяване на машини и роботи ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА МАШИНИ И РОБОТИ
 • 1.40
 • 2.05
 • 2.20
 • 0.20
 • 0.30
 • 0.50
 • 0.70
 • 0.80
 • 1.00
 • 1.20
 • 1.50
20 х 100 Ø3.0 Сив Сив, Черен Черен, Други цветове по запитване
Преграждения за центрове за данни ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ В ЦЕНТРОВЕ ЗА ДАННИ
 • 0.80
 • 2.00
 • 0.20
 • 0.30
 • 0.50
 • 0.70
 • 0.80
 • 1.00
 • 1.20
 • 1.50
25 х 25 / 50 х 50 Ø2.50 Сив Сив, Други цветове по запитване
Преграждения за разделяне на складове РАЗДЕЛЯНЕ НА СКЛАДОВЕ
 • 0.80
 • 2.00
 • 0.20
 • 0.30
 • 0.50
 • 0.70
 • 0.80
 • 1.00
 • 1.20
 • 1.50
25 х 25 / 50 х 50 Ø2.50 Сив Сив, Други цветове по запитване
Обезопасяване на складове - защитни системи срещу падащи предмети ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА СКЛАДОВЕ
 • 1.10
 • 2.20
 • 0.70
 • 1.20
 • 1.50
25 х 25 / 50 х 50 / 100 х 50 Ø2.50 Сив Сив, Други цветове по запитване
Property protection - защита на личната собственост ЗАЩИТА НА ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ
 • 2.20
 • 0.20
 • 0.30
 • 0.50
 • 0.70
 • 0.80
 • 1.00
 • 1.20
 • 1.50
50 х 50 / 100 х 50 Ø2.50 Сив Сив, Други цветове по запитване

ПАРТНЬОРИ

Партньори

СЕРТИФИКАТИ